Arbo Vitalus 088 - 259 259 8

Dienstverlening

Dienstverlening Arbo & Veiligheid

Voor de werkveiligheid in uw organisatie leveren we de volgende diensten:

  • Uitvoering van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) met plan van aanpak en eventuele toetsing
  • Ontwerp van het bedrijfsnood- en ontruimingsplan
  • Ontwerp van de ontruimingsplattegronden voor uw gebouw of verdieping(en)
  • Uitvoering van veiligheidsonderzoeken, zoals fysieke belasting, geluidsonderzoek, meting lasdampen, gevaarlijke stoffen etc.

Met ons team Arbo specialisten inventariseren we uw wensen. Vervolgens bieden we oplossingen in de vorm van maatwerk, tegen een gunstige prijsstelling. Conform de wet- en regelgeving. (Arbowet).

Onderstaand een korte samenvatting:

BHV-workflow

1. Bedrijfsnoodplan
Het bedrijfsnoodplan is een onmisbaar veiligheidsdocument. Het beschrijft de taken en procedures bij een calamiteit.

2. Ontruimingsplan
Het ontruimingsplan is onderdeel van het bedrijfsnoodplan. Conform de nieuwste norm NEN 8112-2017. Het beschrijft de taken en procedures bij een ontruiming.

3. Ontruimingsplattegronden
Ontruimingsplattegronden geven de vluchtroutes aan hoe men bij een noodsituatie het gebouw kan ontvluchten. Voor de brandveiligheid dienen deze plattegronden in het gebouw aanwezig te zijn.

4. Risico Inventarisatie en evaluatie (RI&E)
De bedrijfsrisico’s brengen we voor u in kaart, met een plan van aanpak.

5. Aanvullend veiligheidsonderzoek
De blootstelling aan hinderlijke en schadelijke omgevingsfactoren brengen gezondheidsrisico’s met zich mee voor werknemers. Onze arbeidshygienisten maken een inventarisatie en geven een advies op maat.

6. Fysieke belasting op de werkplek
Langdurige overbelasting op het werk kan zich uiten in (chronische) klachten aan het bewegingsapparaat, met mogelijk arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Een werkplekonderzoek is dan een uitkomst.

Meer weten? Vraag vrijblijvend een offerte aan: