Arbo Vitalus 088 - 259 259 8

Dienstverlening

Documenten

Voor een gezonde en veilige werkomgeving leveren we de volgende Arbo documenten en veiligheidsonderzoeken tegen concurrerende prijzen:

We bieden maatwerk tegen een gunstige prijsstelling, conform de wet- en regelgeving. (Arbowet).

Onderstaand een korte samenvatting:

1. Bedrijfsnoodplan
Het bedrijfsnoodplan is een onmisbaar veiligheidsdocument. Het beschrijft de taken en procedures bij een calamiteit.

2. Ontruimingsplan
Het ontruimingsplan is onderdeel van het bedrijfsnoodplan. Conform de nieuwste norm NEN 8112-2017. Het beschrijft de taken en procedures bij een ontruiming.

3. Ontruimingsplattegronden
Ontruimingsplattegronden geven de vluchtroutes aan hoe men bij een noodsituatie het gebouw kan ontvluchten. Voor de brandveiligheid dienen deze plattegronden in het gebouw aanwezig te zijn.

4. Risico Inventarisatie en evaluatie (RI&E)
De bedrijfsrisico’s brengen we voor u in kaart met een plan van aanpak. Wordt uitgevoerd door veiligheidskundigen.

5. Aanvullend veiligheidsonderzoek
De blootstelling aan hinderlijke en schadelijke omgevingsfactoren brengen gezondheidsrisico’s met zich mee voor werknemers. Onze arbeidshygienisten maken een inventarisatie en geven een advies op maat.

6. Fysieke belasting op de werkplek
Langdurige overbelasting op het werk kan zich uiten in (chronische) klachten aan het bewegingsapparaat, met mogelijk arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Een werkplekonderzoek is dan een uitkomst.