Vitalus 088 - 259 259 8

Gevaarlijke stoffen

Naast psychosociale- en fysieke overbelasting zijn de blootstelling aan lawaai en (chemische) stoffen belangrijke gezondheidsrisico’s voor werknemers. Deze inventariseren we tijdens de risico inventarisatie (RI&E) of voeren we daarna uit als vervolgonderzoek.

De risico’s
In de Arbowet zijn regels en besluiten opgenomen voor maximale blootstelling aan deze stoffen. Gemiddeld 10% van de werknemers geeft zelf aan blootgesteld te worden aan stoffen op de huid, 17% aan water of waterige oplossingen op de huid en 9% aan het inademen van stoffen. (Arbobalans 2011). Ook lage concentraties chemische stoffen kunnen op langere termijn leiden tot schade van de gezondheid.

Inventarisatie door Arbeidshygienist
Voor het beperken of vermijden van deze gezondheidsrisico’s inventariseren we alle stoffen die in het bedrijf gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan oplosmiddelen, reinigings- en ontsmettingsmiddelen, chloor, koelvloeistoffen, logen en zuren etc. Onze Arbeidshygiënist brengt deze blootstelling voor u in kaart met de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en een verantwoord meetprogramma.

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

Meer weten? Vraag vrijblijvend een offerte aan: