Arbo Vitalus 088 - 259 259 8

Fysieke belasting

Klachten door langdurige fysieke inspanning
Fysieke overbelasting kan komen door een combinatie van factoren bij langdurige fysieke inspanning; een langdurig verkeerde werkhouding, repeterend werk, tillen, of juist door veel kracht te zetten. De gevolgen van langdurige overbelasting uiten zich vooral in (chronische) klachten aan het bewegingsapparaat, met mogelijk arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Een werkplekonderzoek is dan een uitkomst.

Beeldschermwerk
Beeldschermwerk vormt ook een belangrijk fysiek arbeidsrisico. Beeldschermwerkers hebben een verhoogde kans op chronische klachten aan de nek, arm en schouders als RSI, veroorzaakt door de statische houding en repeterende korte bewegingen.

Werkplekonderzoek
Een werkplekonderzoek fysieke belasting voeren we uit om gezondheidsklachten in kaart te brengen en de werksituatie te optimaliseren om toekomstige klachten te voorkomen (preventie). Dit werkplekonderzoek kunnen we ook uitvoeren tijdens de Risico- Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E).

Onderdelen van het werkplekonderzoek

  • Bekijken van de werkplek
  • De groep bekend maken met het verschijnsel fysieke (over)belasting.
  • Medewerkers instrueren hoe ze deze problemen kunnen herkennen en voorkomen.
  • Het scheppen van voorwaarden waardoor toekomstige klachten kunnen worden voorkomen.

Resultaat

  • Medewerkers zijn zich bewust van de risicofactoren op de werkplek en belastende werkhoudingen.
  • De werkhouding en werktechniek zijn geoptimaliseerd.
  • Men kan de eigen werkplek op de juiste wijze inrichten.
  • Men heeft de kennis om toekomstige klachten (preventie) te voorkomen.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

Beeldschermwerk
Beeldschermwerkers hebben een verhoogde kans op chronische klachten aan de nek, arm en schouders als RSI.

Fysieke (over)belasting
Vaak is het een combinatie van factoren bij fysieke inspanning; een langdurig verkeerde werkhouding, repeterend werk, tillen, of juist door veel kracht te zetten.