Vitalus 088 - 259 259 8

Fysieke (over)belasting

Vaak is het een combinatie van factoren bij fysieke inspanning; een langdurig verkeerde werkhouding, repeterend werk, tillen, of juist door veel kracht te zetten.

 

 

Beeldschermwerkers hebben een verhoogde kans op chronische klachten aan de nek, arm en schouders als RSI.

Fysieke (over)belasting

Vaak is fysieke overbelasting een combinatie van factoren bij fysieke inspanning; een langdurig verkeerde werkhouding, repeterend werk, tillen, of juist door veel kracht te zetten. De gevolgen van langdurige overbelasting uiten zich vooral in (chronische) klachten aan het bewegingsapparaat met mogelijk arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Een werkplekonderzoek is dan een uitkomst.

Beeldschermwerk vormt tevens een belangrijk fysiek arbeidsrisico. Beeldschermwerkers hebben een verhoogde kans op chronische klachten aan de nek, arm en schouders als RSI, veroorzaakt door de statische houding en repeterende korte bewegingen.

Werkplekonderzoek of tijdens de Risico Inventarisatie (RI&E)

Een werkplekonderzoek voeren we uit om gezondheidsklachten in kaart te brengen, werknemers te informeren, te trainen om de werksituatie te optimaliseren en toekomstige klachten te voorkomen (preventie). Ook kunnen we de fysieke belasting in kaart brengen tijdens de Risico- Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E).

Onderdelen van het werkplekonderzoek

  • De groep bekend maken met het verschijnsel fysieke (over)belasting.
  • Medewerkers instrueren hoe deze problemen kunnen worden herkend.
  • Het aanleren van bepaalde vaardigheden aan medewerkers.
  • Het scheppen van voorwaarden waardoor toekomstige klachten kunnen worden voorkomen.

Resultaat

  • Medewerkers zijn zich bewust van de risicofactoren op de werkplek en belastende werkhoudingen.
  • De werkhouding en werktechniek zijn geoptimaliseerd.
  • Men kan de eigen werkplek op de juiste wijze inrichten.
  • Men heeft de kennis om toekomstige klachten (preventie) te voorkomen.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Meer weten? Vraag vrijblijvend een offerte aan: