Arbo Vitalus 088 - 259 259 8

Consultancy

Consultancy

Arbo Vitalus adviseert en begeleidt u bij het realiseren van een veilige werkomgeving, die voldoet aan de wet- en regelgeving. We kunnen voor u uitvoeren:

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
We brengen voor u de bedrijfsrisico’s en werkomstandigheden in kaart met de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en schrijven een plan van aanpak. Aanvullende inventarisaties zijn mogelijk. Bijvoorbeeld voor de aandachtsgebieden fysieke belasting, beeldschermwerk, geluid, klimaat en gevaarlijke stoffen. Ze worden uitgevoerd door onze veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten.

Veiligheidsdocumenten bedrijfsveiligheid
We maken voor u de benodigde veiligheidsdocumenten; het bedrijfsnoodplanontruimingsplan en  ontruimingsplattegronden. Ze vormen een wezenlijk onderdeel binnen het veiligheidsbeleid van elke organisatie waar mensen werken.

Aanvullende onderzoeken

  1. Werkplekonderzoek
    Langdurige overbelasting op het werk kan zich uiten in (chronische) klachten aan het bewegingsapparaat, met mogelijk arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Een werkplekonderzoek is dan een uitkomst.
  2. Vervolgonderzoek chemische stoffen
    De blootstelling aan (chemische) stoffen brengt gezondheidsrisico’s met zich mee voor werknemers. Onze arbeidshygiënist inventariseert deze tijdens de risico inventarisatie (RI&E) of als apart vervolgonderzoek.

 

Meer weten? Vraag vrijblijvend een offerte aan: