Vitalus 088 - 259 259 8

Maatwerk

Advies en ondersteuning; maatwerk

U wilt er alles aan doen om uw werknemers een gezonde en veilige werkplek te bieden. Arbovitalus helpt u bij het realiseren van een veilige werkomgeving die voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving. Met onze expertise op het gebied van bedrijfshulpverlening, brand- en arbeidsveiligheid.

Bedrijfsrisico’s in kaart brengen
Met het in kaart brengen van de bedrijfsrisico’s en werkomstandigheden, creëer je een goed vertrekpunt voor veilig werken. Dit doen we met de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Aanvullende inventarisaties kunnen we tevens uitvoeren. Bijvoorbeeld voor de aandachtsgebieden fysieke belasting, beeldschermwerk, geluid, klimaat en gevaarlijke stoffen. Onze veiligheidskundigen en/of arbeidshygiënisten voeren deze onderzoeken uit.

Op een calamiteit voorbereid zijn met getrainde mensen
Met een slagvaardige bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV-organisatie) wil je de materiële- en immateriële schade bij een incident of calamiteit zoveel mogelijk beperken. We trainen uw mensen voor bedrijfshulpverlener en bieden een breed pakket aan veiligheidscursussen.  Desgewenst geven we advies in de bedrijfshulpverlening, brand- en arbeidsveiligheid.

Veiligheidsdocumenten
Om aan de eisen van de brand- en arboveiligheid te voldoen, maken we voor u de benodigde veiligheidsdocumenten; het bedrijfsnoodplanontruimingsplan en  ontruimingsplattegronden. Ze vormen een wezenlijk onderdeel binnen het veiligheidsbeleid van elke organisatie waar mensen werken.

Veiligheidsmiddelen voor uw gebouw
Op onze webshop kunt u terecht voor de aanschaf van veiligheidsmiddelen voor uw BHV organisatie en uw gebouw.

Veilig werken is een continue proces, waarbij zowel de werkgever als de werknemers betrokken zijn.

Meer weten? Vraag vrijblijvend een offerte aan: