Arbo Vitalus 088 - 259 259 8

Consultancy

Consultancy

Voor het realiseren van een gezonde en veilige werkomgeving, voeren we voor u uit:

 •  Risico Inventarisatie & Evaluatie en plan van aanpak
 •  Bedrijfsnood- en ontruimingsplan
 •  Ontruimingsplattegronden
 •  Werkplekonderzoek
 •  Vervolg onderzoek

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
We brengen voor u de bedrijfsrisico’s en werkomstandigheden in kaart met de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en schrijven een plan van aanpak. Aanvullende inventarisaties zijn mogelijk. Bijvoorbeeld voor de aandachtsgebieden fysieke belasting, beeldschermwerk, geluid, klimaat en gevaarlijke stoffen. Ze worden uitgevoerd door onze veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten.

Veiligheidsdocumenten bedrijfsveiligheid
We maken voor u de benodigde veiligheidsdocumenten; het bedrijfsnoodplanontruimingsplan en  ontruimingsplattegronden. Ze vormen een wezenlijk onderdeel binnen het veiligheidsbeleid van elke organisatie waar mensen werken.

Aanvullende onderzoeken

 1. Fysieke belasting
  Langdurige overbelasting op het werk kan zich uiten in (chronische) klachten aan het bewegingsapparaat, met mogelijk arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Een werkplekonderzoek is dan een uitkomst.
 2. Vervolgonderzoek chemische stoffen
  De blootstelling aan (chemische) stoffen brengt gezondheidsrisico’s met zich mee voor werknemers. Onze arbeidshygiënist inventariseert deze tijdens de risico inventarisatie (RI&E) of als apart vervolgonderzoek.