Vitalus 088 - 259 259 8

Advies en ondersteuning,

maatwerk

Advies en ondersteuning, maatwerk

We helpen u bij het werken aan veiligheid binnen de organisatie en te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving.

We kunnen de bedrijfsrisico’s in kaart brengen met de risico inventarisatie, een uitgebreid pakket veiligheidstrainingen aanbieden en de benodigde veiligheidsdocumenten maken, zoals het bedrijfsnoodplan, ontruimingsplan en de ontruimingsplattegronden. En verder geven we advies in de bedrijfshulpverlening, brand- en arbeidsveiligheid. Nog veiligheidsartikelen nodig? Deze kunt u bestellen op onze webshop.  Kortom, een breed pakket aan dienstverlening om u te ontzorgen op veiligheidsgebied.

Bedrijfsrisico’s in kaart brengen
Door de bedrijfsrisico’s en werkomstandigheden in kaart te brengen, creëer je een goed vertrekpunt voor veilig werken. Dit doen we met behulp van de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Uit de RI&E kan blijken dat nadere inventarisaties nodig zijn. Bijvoorbeeld voor de aandachtsgebieden fysieke belasting, beeldschermwerk, geluid, klimaat en gevaarlijke stoffen. Dit vraagt inzet en expertise van onze veiligheidskundigen en/of arbeidshygiënisten.

Op een calamiteit voorbereid zijn met getrainde mensen
Met een slagvaardige bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV-organisatie) zul je de materiële- en immateriële schade bij een incident of calamiteit kunnen voorkomen of beperken. We trainen je mensen met ons brede pakket aan veiligheidscursussen.  Desgewenst geven we advies in de bedrijfshulpverlening, brand- en arbeidsveiligheid.

Veiligheidsdocumenten
Voor het voldoen aan de eisen van de brand- en arboveiligheid, maken we de benodigde veiligheidsdocumenten; het bedrijfsnoodplanontruimingsplan en  ontruimingsplattegronden. Deze veiligheidsdocumenten vormen een wezenlijk onderdeel binnen het veiligheidsbeleid van elke organisatie waar mensen werken.

Veiligheidsmiddelen voor uw gebouw
Op onze webshop kunt u terecht voor veiligheidsmiddelen voor uw BHV organisatie en uw gebouw.

Veilig werken is een continue proces, waarbij zowel de werkgever als de werknemers betrokken zijn.

Meer weten? Vraag vrijblijvend een offerte aan: