Arbo Vitalus 088 - 259 259 8

Ontruimingsplan bij een calamiteit

Ontruimingsplan

In het ontruimingsplan worden taken en procedures beschreven hoe je moet handelen bij een brandmelding of ontruiming.  Het ontruimingsplan stellen we op volgens de meest recente norm NEN 8112-2017. Het ontruimingsplan is een vast onderdeel van het bedrijfsnoodplan.

Heeft u een brandmeldinstallatie in het gebouw? Dan is het verplicht om een ontruimingsplan te hebben, volgens artikel 6.23 (lid 6) van het Bouwbesluit 2012. 

Arbo Vitalus onderscheidt zich door haar professionaliteit, gunstige prijsstelling en een goede service. Met onze jarenlange ervaring maken we een vertaalslag naar uw praktijksituatie en leveren maatwerk. 

Waarom een ontruimingsplan?
Bij brand in een gebouw ontstaat al snel een levensbedreigende situatie, vooral door de grote rook- en hitteontwikkeling. Het ontruimingsplan richt zich daarbij specifiek op één activiteit: het in veiligheid brengen van mensen in een noodsituatie. In ons plan worden nauwkeurig de taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfshulpverleners, medewerkers en management beschreven over de melding, de alarmering en onderlinge communicatie en samenwerking bij een calamiteit.

Onze werkwijze
We schrijven het conceptplan en voeren eventuele wijzigingen door. Het eindresultaat is een ontruimingsplan dat volledig is toegesneden op uw organisatie en aan de huidige NEN-normen voldoet.

 

 

Een ontruimingsplan binnen handbereik voor de medewerkers en BHV-ers bij een calamiteit.