Arbo Vitalus 088 - 259 259 8

Aanvullend onderzoek

Aanvullend onderzoek

Aanvullende onderzoeken
Een aanvullend onderzoek kan gewenst zijn om omgevingsfactoren, die invloed hebben op de gezondheid van werknemers, verder in kaart te brengen. Het vormt een aanvulling op de wettelijk verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).

Voorbeeld van analyses:

 • Risico analyse chemische stoffen
 • Metingen geluid
 • Metingen binnenklimaat
 • Asbestinventarisatie
 • Legionella beheersplan
 • Opleidingen

Omgevingsfactoren die we voor u analyseren:

 • Klimaat; blootstelling aan bijv. lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid
 • Verlichting; goede verlichting op de werkplek
 • Daglichttoetreding; wettelijke eisen
 • Schadelijk geluid; kan op den duur leiden tot gehoorschade
 • Hinderlijk geluid; leiden tot irritatie, slechte verstaanbaarheid en concentratieverlies
 • Blootstelling aan gevaarlijke stoffen; bijv. lasrook, agressieve reinigingsmiddelen etc.
 • Stoffig werk; bijv. steenstof, houtstof, fijnstof van verfdeeltjes, slijpsel kunststoffen. Blootstelling aan stof kan plaatsvinden bij zaag-, slijp-, polijstwerkzaamheden. Zeer kleine deeltjes kunnen in de diepere luchtwegen terechtkomen
 • Biologische agentia; stoffen van plantaardige of dierlijke afkomst, inclusief micro organismen die uiteenlopende ziekten kunnen verwekken
 • Straling

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op.