Arbo Vitalus 088 - 259 259 8

BHV basiscursus 1 dag

Waarom bedrijfshulpverleners in uw bedrijf?

De Arbowet vereist dat werkgevers zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Bij een noodsituatie zijn het úw bedrijfshulpverleners (BHV-ers) die zorgen voor uw veiligheid, van collega’s en bezoekers. Breekt er brand uit? Is er een ontruiming nodig?

Het doel van de BHV basiscursus is uw mensen op te leiden tot bedrijfshulpverlener (BHV-er) en zodanig te trainen, dat zij effectief kunnen optreden bij een calamiteit of incident om de schade zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken.

Theorie met praktijk

Onze basiscursus voor bedrijfshulpverlener is een combinatie van E-learning (theorie online) met 1 praktijkdag.

Deze combinatie van theorie met praktijk zorgt voor een optimaal leerrendement en volledige certificering. Uw collega’s volgen eerst de theorie thuis of op het werk, wanneer het hun uitkomt. Daarna volgen zij de praktijkdag die we bij u in-company verzorgen. Een groot voordeel is dat uw medewerkers maar 1 praktijkdag hoeven te volgen. Dat scheelt tijd en geld. Deze combinatie van e-learning + praktijk heet “blended learning”.

BHV cursus volgen doet u bij Vitalus

Theorie online

Uw medewerkers volgen de theorie via e-learning op ons digitale leerplatform. De lesstof is conform de landelijke richtlijnen en bestaat uit tekst en uitleg met video’s. De e-learning wordt op een aantrekkelijke en leerzame manier aangeboden in circa 3 uur. Na afronding kun je het certificaat uitprinten en meenemen naar de praktijkdag.

Praktijkdag

De 1-daagse praktijkdag verzorgen we in uw organisatie. De cursusdatum kunnen we met u afstemmen. Tijdens de praktijkdag leren wij uw team collega’s op een juiste manier met een incident of calamiteit om te gaan. De risico’s vanuit uw eigen werkomgeving zijn het uitgangspunt.

Omschrijving:

Theorie: via E-learning
Praktijkdag: 1 praktijkdag (09:00 – 16:00 uur)
Vooropleiding: Niet nodig
Certificaat: Officieel BHV certificaat
Groepsgrootte: Minimaal 5 deelnemers

Certificering

Onze BHV basiscursus wordt gegeven conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Onze docenten zijn aangesloten bij het NIBHV en beschikken over veel praktijkervaring. U ontvangt het digitaal certificaat.

Lesprogramma:

Eerste hulp

 • Alarmeren van BHV en algemene hulpverleningsregels
 • Benaderen van het slachtoffer
 • Reanimatie en gebruik van de AED
 • Stabiele zijligging
 • Uitwendige wonden: brandwonden, oogletsels, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken, ontwrichtingen en wervel letsels
 • Verslikking
 • Behandeling diverse ziektebeelden en letsels

Brandbestrijding en Ontruiming

 • Brand en gevaren bij brand
 • Melden van incidenten, procedures
 • De taak van de BHV’er bij een brand en een ontruiming
 • Gebruik van verschillende blusmiddelen
 • Blustraining
 • Ontruimingsprocedures

Deelnemers voor Basiscursus en BHV herhaling?

Dan kunnen we dit voor u combineren door er 1 groep van te maken. Zo leren de collega’s met elkaar samen te werken en te communiceren.

Hoe vaak de BHV cursus?

We adviseren om jaarlijks de BHV cursus te herhalen om de kennis en vaardigheden op peil te houden.

Onze trainingen

Voor onze trainingen en dienstverlening bieden we professionaliteit, gunstige prijsstelling en goede service. Conform de Arbowet- en regelgeving. Voor bedrijfshulpverleners organiseren we ook herhalingscursussen en oefeningen, zodat de kennis & vaardigheden op het vereiste niveau gehandhaafd blijven. (Arbowet artikel 2.22).

Waarom kiest u voor ARBO vitalus?

 • Aan onze eendaagse BHV basiscursus kan iedereen meedoen.
 • Onze training is op uw bedrijfssituatie afgestemd. We bieden maatwerk.
 • Onze instructeurs zijn ervaringsdeskundigen en gecertificeerd.
 • Onze BHV cursus kosten zijn inclusief een cursusboek of E-learning.
 • Na het voltooien van onze training heeft u een landelijk erkend BHV certificaat of NIBHV diploma. Deze is 1 jaar geldig en kunt u verlengen met onze BHV herhalingscursus.