Arbo Vitalus 088 - 259 259 8

BHV basiscursus 1 dag

Een veilige werkomgeving

Bij een (bedrijfs)ongeval zijn het de bedrijfshulpverleners (BHV-er) die als eerste worden opgeroepen om eerste hulp te verlenen, een beginnende brand te bestrijden of het gebouw te ontruimen. Daarmee vervullen ze een voorpostfunctie om de schade te beperken totdat de hulpverleningsdiensten het overnemen. We adviseren om voldoende BHV-ers op te laten leiden voor adequate hulpverlening.

Behaal je BHV diploma in 1 cursusdag

We verzorgen de praktijktraining in 1 cursusdag op uw locatie! Het theoriegedeelte volgen uw collega’s op ons digitaal platform vooraf via E-learning. Dat scheelt tijd en geld! Ook een groot voordeel is dat uw medewerkers maar 1 dag voor de training hoeven te komen en daarna zijn opgeleid.

Lesprogramma

Het lesprogramma wordt volledig toegesneden op de organisatie en uw wensen. De risico’s vanuit uw eigen werkomgeving vormen het uitgangspunt. De training is conform de regels van het NIBHV.

Tijdens de cursusdag worden uw collega’s zodanig getraind dat zij effectief kunnen optreden bij een incident of calamiteit. Vraag een vrijblijvende offerte.

Deelnemers voor Basiscursus en BHV herhaling?

Heeft u deelnemers voor zowel de BHV basis als de BHV herhaling? Dan kunnen we dit voor u combineren door er 1 groep van te maken tijdens de praktijkdag. Zo leren uw collega’s als BHV-team samen te werken. Zijn er nog collega’s die de theorie willen herhalen? We bieden dit aan tegen aantrekkelijke kortingen.

Omschrijving

Vooropleiding: Geen
Theorie:  E-learning op ons digitale platform
Praktijkdag: 1 dag (09:00-16:00 uur)
Certificaat: Officieel BHV certificaat op naam
Groepsgrootte: Minimaal 5 deelnemers

Certificering

Onze BHV cursussen worden gegeven conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Onze docenten zijn aangesloten bij het NIBHV en beschikken over veel praktijkervaring. U ontvangt het digitaal BHV certificaat op naam.

Lesprogramma:

Eerste hulp

 • Alarmeren van BHV en algemene hulpverleningsregels
 • Benaderen van het slachtoffer
 • Reanimatie en gebruik van de AED
 • Stabiele zijligging
 • Uitwendige wonden: brandwonden, oogletsels, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken, ontwrichtingen en wervel letsels
 • Verslikking
 • Behandeling diverse ziektebeelden en letsels

Brandbestrijding en Ontruiming

 • Brand en gevaren bij brand
 • Melden van incidenten, procedures
 • De taak van de BHV’er bij een brand en een ontruiming
 • Gebruik van verschillende blusmiddelen
 • Blustraining
 • Ontruimingsprocedures

Hoe vaak de BHV cursus?

We adviseren om jaarlijks de BHV cursus te herhalen om de kennis & vaardigheden op peil te houden.

Waarom kiest u voor Arbo Vitalus?

 • Aan onze eendaagse BHV basiscursus kan iedereen meedoen.
 • Onze training is op uw bedrijfssituatie afgestemd. We bieden maatwerk.
 • Onze instructeurs zijn ervaringsdeskundigen en gecertificeerd.
 • Onze BHV cursus kosten zijn inclusief een cursusboek of E-learning.
 • Na het voltooien van onze training heeft u een landelijk erkend BHV certificaat of NIBHV diploma. Deze is 1 jaar geldig en kunt u verlengen met onze BHV herhalingscursus.