Arbo Vitalus 088 - 259 259 8

BHV basiscursus 1 dag

Waarom bedrijfshulpverleners in uw bedrijf?

De Arbowet vereist dat werkgevers zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Bij een noodsituatie zijn het úw bedrijfshulpverleners (BHV-ers) die zorgen voor uw veiligheid, van collega’s en bezoekers. Breekt er brand uit? Is er een ontruiming nodig? Tijdens de praktijktraining leren wij uw team collega’s op een juiste manier met een incident of calamiteit om te gaan en de schade zoveel mogelijk te beperken.

Voor bedrijfshulpverleners worden verder herhalingscursussen en oefeningen georganiseerd, zodat de kennis & vaardigheden op het vereiste niveau gehandhaafd blijven. (Arbowet artikel 2.22).


Basiscursus bedrijfshulpverlening in 1 dag:

De theorie volgt uw groep via E-learning. Het praktijkgedeelte van 1 dag verzorgen we in uw organisatie. Dit kan vanaf groepen van 5 deelnemers.

De combinatie van theorie + praktijktraining zorgen voor een optimaal leerrendement en volledige certificering van uw werknemers. Bovendien hoeven uw medewerkers maar 1 cursusdag te volgen. Dat scheelt tijd en geld.

Theorie online

Uw medewerkers volgen de theorie online op ons digitale leerplatform. De lesstof is conform de landelijke richtlijnen en bestaat uit zowel tekst en uitleg met video’s. De e-learning wordt op een aantrekkelijke en leerzame manier aangeboden in circa 3,5 uur. Na afronding kun je het certificaat uitprinten.

Praktijkdag

Het praktijkgedeelte verzorgen we in uw organisatie op 1 dag. Tijdens de praktijkdag staat het oefenen voorop. Het lesprogramma stemmen we af op de bedrijfsrisico’s en uw werkomgeving. Uw mensen worden getraind om snel en adequaat met noodsituaties om te gaan.

Certificering

Onze BHV basiscursus wordt gegeven conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Onze docenten zijn aangesloten bij het NIBHV en beschikken over veel praktijkervaring. U ontvangt het digitaal certificaat.

BHV cursus volgen doet u bij Vitalus  BHV oefening


Heeft u mensen voor de Basiscursus en BHV herhaling?

Dan kunnen we dit voor u combineren door er 1 groep van te maken. Zo leren de collega’s met elkaar samen te werken en te communiceren.

Hoe vaak de BHV cursus?

We adviseren om jaarlijks de BHV cursus te herhalen om de kennis en vaardigheden op peil te houden.

Trainingen Arbo Vitalus

Voor onze trainingen en dienstverlening bieden we professionaliteit, gunstige prijsstelling en goede service. En conform de Arbowet- en regelgeving.

Lesprogramma:

Eerste hulp

 • Alarmeren van BHV en algemene hulpverleningsregels
 • Benaderen van het slachtoffer
 • Reanimatie en gebruik van de AED
 • Stabiele zijligging
 • Uitwendige wonden: brandwonden, oogletsels, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken, ontwrichtingen en wervel letsels
 • Verslikking
 • Behandeling diverse ziektebeelden en letsels

Brandbestrijding en Ontruiming

 • Brand en gevaren bij brand
 • Melden van incidenten, procedures
 • De taak van de BHV’er bij een brand en een ontruiming
 • Gebruik van verschillende blusmiddelen
 • Blustraining
 • Ontruimingsprocedures

Waarom kiest u voor ARBO vitalus?

 • Aan onze eendaagse BHV basiscursus kan iedereen meedoen.
 • Onze training is op uw bedrijfssituatie afgestemd. We bieden maatwerk.
 • Onze instructeurs zijn ervaringsdeskundigen en gecertificeerd.
 • Onze BHV cursus kosten zijn inclusief een cursusboek of E-learning.
 • Na het voltooien van onze training heeft u een landelijk erkend BHV certificaat of NIBHV diploma. Deze is 1 jaar geldig en kunt u verlengen met onze BHV herhalingscursus.