Arbo Vitalus 088 - 259 259 8

BHV basiscursus

 

BHV basis 1 dag in company

Waarom BHV-ers in uw bedrijf?

De Arbowet vereist dat werkgevers zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving voor eigen werknemers. Bij een calamiteit zijn het de bedrijfshulpverleners (BHV-ers) die zorgen voor uw veiligheid, collega’s en bezoekers. Breekt er brand uit? Is er een ontruiming nodig? Tijdens de BHV training leren wij uw bedrijfshulpverleners daar efficiënt en veilig mee om te gaan. Ze zullen in staat zijn om maatregelen te nemen om letsel en risico bij een calamiteit te voorkomen en te beperken.

Onze BHV basiscursus bestaat uit:

Theorie via E-learning
– 1 dag Praktijk in uw bedrijf (in-company)

 Theorie:  E-learning op ons digitaal leerplatform
 Praktijk:  1 Cursusdag
 Vooropleiding:  Geen
 Certificering:  BHV certificaat /NIBHV diploma
 Locatie:  In uw bedrijf (in company)

 

BHV cursus volgen doet u bij Vitalus  BHV oefening

Praktijk 1 dag van 8:30-16:00 uur

De praktijkdag verzorgen we aan uw team collega’s in uw organisatie. Het lesprogramma stemmen we daarbij af op de risico’s en werkomgeving. Zodat uw werknemers getraind worden op calamiteiten die mogelijk in uw organisatie zich kunnen voordoen.

Deze combinatie van E-learning op ons leerplatform + 1 praktijkdag levert een optimaal leerrendement op. Bovendien hoeven uw medewerkers maar 1 cursusdag te volgen. Dat scheelt tijd en geld. Onze trainingen worden door gecertificeerde docenten verzorgd met veel praktijkervaring. De deskundigheid van onze mensen maken daarbij het verschil.

Groep voor de Basiscursus en BHV herhalers?

Heeft u ook een aantal collega’s die de BHV herhalingscursus nog moeten volgen? Dan kunnen we dit voor u combineren door er 1 groep van te maken. Zo leren de collega’s met elkaar samen te werken en is dit goed voor de teambuilding.

Hoe vaak de BHV cursus?

We adviseren om jaarlijks de BHV cursus te herhalen om de opgedane kennis en vaardigheden op peil te houden.

Lesprogramma:

Eerste hulp

 • Alarmeren van BHV en algemene hulpverleningsregels
 • Benaderen van het slachtoffer
 • Reanimatie en gebruik van de AED
 • Stabiele zijligging
 • Uitwendige wonden: brandwonden, oogletsels, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken, ontwrichtingen en wervel letsels
 • Verslikking
 • Behandeling diverse ziektebeelden en letsels

Brandbestrijding en Ontruiming

 • Brand en gevaren bij brand
 • Melden van incidenten, procedures
 • De taak van de BHV’er bij een brand en een ontruiming
 • Gebruik van verschillende blusmiddelen
 • Blustraining
 • Ontruimingsprocedures

Waarom kiest u voor ARBO vitalus?

 • Aan onze eendaagse BHV basiscursus kan iedereen meedoen.
 • Onze training is op uw bedrijfssituatie afgestemd. We bieden maatwerk.
 • Onze instructeurs zijn ervaringsdeskundigen en gecertificeerd.
 • Onze BHV cursus kosten zijn inclusief een cursusboek of E-learning.
 • Na het voltooien van onze training heeft u een landelijk erkend BHV certificaat of NIBHV diploma. Deze is 1 jaar geldig en kunt u verlengen met onze BHV herhalingscursus.