Arbo Vitalus 088 - 259 259 8

BHV basiscursus

 

BHV basiscursus

Waarom bedrijfshulpverleners?
Stel er ontstaat een arbeidsongeval, een bezoeker wordt onwel of er ontstaat bijvoorbeeld brand. Dan worden de bedrijfshulpverleners (BHV-ers) ingezet om de schade zoveel mogelijk te voorkomen of beperken totdat de hulpverleningsdiensten ter plaatse zijn en het overnemen.

BHV basiscursus in uw organisatie
– De praktijkdag (1 dag) verzorgen we in uw bedrijf
– De theorie volgt uw team via E-learning op ons leerplatform. 

Praktijkdag
Op de praktijkdag gaan we aan de slag met de praktijk, door veel te oefenen. Deze combinatie van theorie met praktijk levert een optimaal leerrendement op. Bovendien hoeven uw medewerkers maar 1 cursusdag te volgen. Dat scheelt tijd en geld. Onze trainingen worden door gecertificeerde docenten verzorgd met veel kennis uit de praktijk. Onze mensen maken het verschil.

Groep met BHV basiscursus en aantal BHV herhalers?
Heeft u ook een aantal collega’s die de BHV herhaling nog moeten volgen? Dan kunnen we dit voor u combineren.

De BHV basiscursus is voor iedereen die nog géén BHV diploma heeft. Om de kennis en vaardigheden te behouden, adviseren we jaarlijks de BHV herhalingscursus te volgen.

INHOUD CURSUS

 Theorie  Via E-learning op ons leerplatform
 Praktijk  1 Cursusdag 8:30-16:00 uur
  Vooropleiding  Geen
 Certificering  BHV certificaat of NIBHV diploma
 Locatie  In uw bedrijf (in-company)

 

LESPROGRAMMA

Eerste hulp

 • Alarmeren van BHV en algemene hulpverleningsregels
 • Benaderen van het slachtoffer
 • Reanimatie en gebruik van de AED
 • Stabiele zijligging
 • Uitwendige wonden: brandwonden, oogletsels, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken, ontwrichtingen en wervel letsels
 • Verslikking
 • Behandeling diverse ziektebeelden en letsels

Brandbestrijding en Ontruiming

 • Brand en gevaren bij brand
 • Melden van incidenten, procedures
 • De taak van de BHV’er bij een brand en een ontruiming
 • Gebruik van verschillende blusmiddelen
 • Blustraining
 • Ontruimingsprocedures


Waarom bedrijfshulpverlener (BHV-er) worden?

Als er iets in uw bedrijf gebeurt, dan zorgen de bedrijfshulpverleners (BHV-ers) voor uw veiligheid, van collega’s en bezoekers. Breekt er brand uit? Is een ontruiming nodig? Tijdens de BHV training leren wij uw BHV’ers daar efficiënt en veilig mee om te gaan. Zo zijn zij in staat maatregelen te nemen om letsel en risico zo veel mogelijk te voorkomen en beperken. In onze training houden we rekening met uw bedrijfsomgeving en bedrijfsrisico’s.

Waarom kiest u voor ARBO vitalus?

 • Aan onze eendaagse BHV basiscursus kan iedereen meedoen.
 • Onze training is op uw bedrijfssituatie afgestemd. We bieden maatwerk.
 • Onze instructeurs zijn ervaringsdeskundigen en gecertificeerd.
 • Onze BHV cursus kosten zijn inclusief een cursusboek of E-learning.
 • Na het voltooien van onze training heeft u een landelijk erkend BHV certificaat of NIBHV diploma. Deze is 1 jaar geldig en kunt u verlengen met onze BHV herhalingscursus.