Arbo Vitalus 088 - 259 259 8

BHV basiscursus

 

BHV basiscursus in company

Stel er ontstaat een arbeidsongeval, een bezoeker wordt onwel of er ontstaat bijvoorbeeld brand. Dan worden de bedrijfshulpverleners (BHV-ers) in uw organisatie ingezet om de schade zoveel mogelijk te beperken totdat de hulpverleningsdiensten ter plaatse zijn en het overnemen.

BHV basiscursus bestaat uit:

– Praktijkdag (1 dag) in uw bedrijf van 8:30 – 16:00 uur
– De theorie via E-learning op ons leerplatform. 

Praktijkdag

Op de praktijkdag gaan we aan de slag met de praktijk, door veel te oefenen. Deze combinatie van theorie met praktijk levert een optimaal leerrendement op. Bovendien hoeven uw medewerkers maar 1 cursusdag te volgen. Dat scheelt tijd en geld. Onze trainingen worden door gecertificeerde docenten verzorgd met veel kennis uit de praktijk. Onze mensen maken het verschil.

Groep voor de Basiscursus en BHV herhalers?

Heeft u ook een aantal collega’s die de BHV herhalingscursus nog moeten volgen? Dan kunnen we dit voor u combineren.

De BHV basiscursus is voor iedereen die nog géén BHV diploma heeft. Om de kennis en vaardigheden te behouden, adviseren we jaarlijks de BHV herhalingscursus te volgen.

 Theorie  E-learning op ons leerplatform
 Praktijk  1 Cursusdag 8:30-16:00 uur
  Vooropleiding  Geen
 Certificering  BHV certificaat of NIBHV diploma
 Locatie  In uw bedrijf (in company)

 BHV cursus volgen doet u bij Vitalus

Lesprogramma:

Eerste hulp

 • Alarmeren van BHV en algemene hulpverleningsregels
 • Benaderen van het slachtoffer
 • Reanimatie en gebruik van de AED
 • Stabiele zijligging
 • Uitwendige wonden: brandwonden, oogletsels, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken, ontwrichtingen en wervel letsels
 • Verslikking
 • Behandeling diverse ziektebeelden en letsels

Brandbestrijding en Ontruiming

 • Brand en gevaren bij brand
 • Melden van incidenten, procedures
 • De taak van de BHV’er bij een brand en een ontruiming
 • Gebruik van verschillende blusmiddelen
 • Blustraining
 • Ontruimingsprocedures

 

Waarom bedrijfshulpverlener worden?

Als er iets in uw bedrijf gebeurt, dan zorgen de bedrijfshulpverleners (BHV-ers) voor uw veiligheid, van collega’s en bezoekers. Breekt er brand uit? Is een ontruiming nodig? Tijdens de BHV training leren wij uw BHV’ers daar efficiënt en veilig mee om te gaan. Zo zijn zij in staat maatregelen te nemen om letsel en risico zo veel mogelijk te voorkomen en beperken. In onze training houden we rekening met uw bedrijfsomgeving en bedrijfsrisico’s.

Waarom kiest u voor ARBO vitalus?

 • Aan onze eendaagse BHV basiscursus kan iedereen meedoen.
 • Onze training is op uw bedrijfssituatie afgestemd. We bieden maatwerk.
 • Onze instructeurs zijn ervaringsdeskundigen en gecertificeerd.
 • Onze BHV cursus kosten zijn inclusief een cursusboek of E-learning.
 • Na het voltooien van onze training heeft u een landelijk erkend BHV certificaat of NIBHV diploma. Deze is 1 jaar geldig en kunt u verlengen met onze BHV herhalingscursus.