Arbo Vitalus 088 - 259 259 8

Risico Inventarisatie

Risico Inventarisatie (RI&E)

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers in Nederland (uitgezonderd ZZP’ers).

Wat is een Risico Inventarisatie & Evaluatie?
De werkgever is verplicht om in een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) document schriftelijk vast te leggen welke risico’s binnen het bedrijf gevaren of schade veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Op grond van de uitkomsten van de RI&E wordt een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld. In dit plan wordt aangegeven welke maatregelen er worden genomen om de risico’s aan te pakken en binnen welke termijn.

Onze dienstverlening
We voeren voor u de Risico Inventarisatie uit en maken een plan van aanpak. Onze gecertificeerde veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten leveren daarbij maatwerk en hebben jarenlange ervaring.

Toetsing en certificering
Stel, u heeft de Risico Inventarisatie zelf uitgevoerd? In dat geval kijken we of het document voldoet aan de geldende normen. Daarna geven we een toetsingsverklaring af. Dat betekent dat het document door onze kerndeskundige, veiligheidskundige, is getoetst en gecertificeerd.

Onze werkwijze:

  • Inventariserend gesprek en verzamelen van beschikbare informatie;
  • Bezoek aan de locatie door onze veiligheidskundige of arbeidshygiënist voor de inventarisatie;
  • In kaart brengen van de arbeidsomstandigheden en interviews met leden van het management, uitvoerend personeel en vertegenwoordiging van het personeel;
  • Rapportage, inclusief een plan van aanpak;
  • Bespreking van de specifieke bevindingen en aanbevelingen.

Toetsing van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Of toetsing noodzakelijk is, hangt af van het aantal werknemers en het gebruik van een goedgekeurde branche RI&E. Voor bedrijven tot en met 25 werknemers geldt een lichte toetsing door een gecertificeerde kerndeskundige, mits gebruik wordt gemaakt van een goedgekeurde branche RI&E.

Voor bedrijven met méér dan 25 werknemers geldt een zware toetsing door een kerndeskundige (veiligheidskundige of Arbeidshygiënist).

Meer weten? Vraag vrijblijvend een offerte aan: