Arbo Vitalus 088 - 259 259 8

Risico Inventarisatie- Scheepswerf

Voor deze scheepswerf heeft onze veiligheidskundige & arbeidshygienist een Risico- Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) uitgevoerd en een toetsingsverklaring afgegeven. Een plan van aanpak werd daarna gepresenteerd. Onze collega beschikt over ruim 30 jaar ervaring in het maken van deze inventarisaties.

Tijdens het bezoek op de locatie werden de arbeidsomstandigheden in kaart gebracht. Interviews werden gehouden met leden van het management, uitvoerend personeel en vertegenwoordiging van het personeel. Enkele aanvullende analyses, waaronder een verantwoord meetprogramma, zijn op verzoek van de klant daarna uitgevoerd.