Arbo Vitalus 088 - 259 259 8

BHV Herhalingscursus- Horeca

In dit paviljoen, gelegen aan een groot recreatiemeer, verzorgen we de herhalingscursus BHV voor het personeel. We hebben eerst in kaart gebracht welke incidenten en calamiteiten zich er kunnen voordoen. Denk hierbij aan verdrinking, verslikking, onwelsituaties, valletsel, ongevallen, brand en ontruiming. Hier is een lesprogramma voor ontwikkeld.

Tijdens de blustraining werd er met verschillende soorten blusmiddelen geoefend. Het was een zeer leerzame en praktijkgerichte cursusdag!