Arbo Vitalus 088 - 259 259 8

Table top oefening in company

Een table top oefening is een ontruimingsoefening op papier. Dit is meestal de eerste stap, voordat je een echte ontruimingsoefening gaat doen.

Praktijkgericht
Het voordeel van deze oefening is dat alle deelnemers bewust worden van hun eigen taken bij een calamiteit en leren samen te werken. Met de table top oefening kunnen we allerlei noodscenario’s oefenen.

U kunt de BHV herhalingscursus bij ons ook combineren met een tablet top en een ontruimingsoefening. In het ochtend gedeelte wordt de BHV kennis opgefrist en aansluitend wordt de ontruimingsoefening georganiseerd.

Plattegronden
Op de plattegronden staan de ruimtes met vluchtwegen, nooduitgangen, blusmiddelen en andere brandtechnische voorzieningen aangegeven. Dit vullen we aan met lego poppetjes en andere materialen. Een leuke en leerzame oefening!

Demonstratievideo table top oefening: