Arbo Vitalus 088 - 259 259 8
Cursusduur 1 dag
Tijd 08.30 uur – 16.00 uur
Lesmateriaal Incl. lesboek
Certificaat NIBHV certificaat
Geldigheidsduur
1 jaar
Op trainingslocatie
 € 275,-
In-company  Offerte

Preventiemedewerker

De preventiemedewerker houdt zich bezig met de gezondheid en veiligheid op de werkvloer
Elk bedrijf dient tenminste één preventiemedewerker aan te stellen die zich bezighoudt met de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf. Dit is verplicht. Dit kan iemand zijn die deze taak ernaast doet en bij het MKB kan de directeur deze taak op zich nemen.

De aanstelling van de preventiemedewerker is bedoeld om op een laagdrempelige manier gezond werken in organisaties te bevorderen en arbeidsgerelateerd verzuim en ongevallen te voorkomen.

Onze cursus:

 • 1 Cursusdag
 • Cursusboek van het NIBHV en landelijk erkend certificaat
 • Deskundige en ervaren praktijkdocenten

Tot het takenpakket van de preventiemedewerker behoren:

 • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E).
 • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
 • Deze maatregelen (mede) uit te voeren.

De preventiemedewerker werkt samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners en voorziet hen van informatie en eventueel advies.

Eén werknemer dient men aan te wijzen als preventiemedewerker

 • Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, dan mag de directeur zelf de preventiemedewerker zijn.
 • Het bedrijf mag niet iemand van buiten aanstellen als preventiemedewerker. Behalve als er geen mogelijkheden zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren.
 • De ondernemingsraad (OR) of de personeelsvereniging (PVT) moet instemmen met de benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie.
 • Het is van belang dat de preventiemedewerker die wordt aangesteld, over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren.
 • In de RI&E moet worden aangegeven hoe werknemers in contact kunnen treden met de preventiemedewerker, dus hoe de toegankelijkheid geregeld is.
 • Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de preventiemedewerker voldoende tijd krijgt voor de uitvoering van zijn taken.

Nieuwe video met tips voor preventiemedewerkers

TNO heeft een nieuwe video ontwikkeld in de serie ‘Tips voor preventiemedewerkers’ van inPreventie. In deze tweede aflevering wordt ingegaan op hoe je collega’s kunt wijzen op preventieve maatregelen voor veilig en gezond werken, zonder vingerwijzen.

Uit gesprekken met preventiemedewerkers komt regelmatig naar voren dat het nog best lastig is om op een niet-belerende toon collega’s te wijzen op bijvoorbeeld het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Om te voorkomen dat je als ‘arbopolitie’ wordt gezien is het zoeken naar de juiste toon en timing. In het filmpje ‘Adviseren zonder vingerwijzen’ worden verschillende concrete tips gegeven.

Bekijk de video op het YouTube-kanaal van inPreventie.

Bron: Arboportaal

Vraag een offerte aan:

Reserveer direct uw cursus via onze cursusagenda
of vraag direct een vrijblijvende offerte aan