Arbo Vitalus 088 - 259 259 8

Ontruimingsoefening

Ontruimingsoefening

Met een ontruimingsoefening houd je je bedrijfshulpverleners getraind om snel en adequaat te handelen bij een calamiteit. Bijvoorbeeld bij brand, instortingsgevaar, ontsnapping van gevaarlijke stoffen of een ander noodscenario.

U kunt de BHV herhalingscursus bij ons ook combineren met een ontruimingsoefening. In het ochtend gedeelte wordt de BHV kennis opgefrist en aansluitend wordt de ontruimingsoefening georganiseerd.

Portofoons en evacuatiemiddelen
Heeft u portofoons en/of evacuatiemiddelen waarmee u wilt oefenen? Dan nemen we deze mee in het oefenprogramma.

Ontruimingsplan
Heeft u een ontruimingsplan? Dan kunnen we de procedures die daarin staan met u uitvoeren. Oefeningen zijn altijd heel leerzaam.

Ter voorbereiding:

  • Voorbespreking;
  • Verkennen van het gebouw;
  • Inventariseren van de noodprocedures.

De dag van de oefening:

  • Voorbereiding van het scenario;
  • De oefening;
  • Nabespreking met alle betrokkenen.

De opbouw en inhoud van de oefening worden volledig afgestemd op uw organisatie. Bij de oefening kunnen eventueel ook Lotus slachtoffers ingezet worden.

 

 

Nabespreking van de ontruimingsoefening.