Arbo Vitalus 088 - 259 259 8

Brand en ontruimen

BHV-module Brand en ontruimen

Volg de cursusmodule brand en ontruimen als u niet de volledige BHV cursus wilt volgen, maar alleen het onderdeel brand & ontruiming van de BHV basiscursus. Het is een korte en zeer leerzame cursus die in een dagdeel wordt gegeven. Een blusoefening met verschillende blusmiddelen maakt deel uit van deze cursusmodule.

Het is een ingrijpende ervaring als er brand ontstaat en je moet overgaan tot ontruiming van een afdeling of gebouw. Maar als het nodig is, is het belangrijk dat je weet welke veiligheidsprocedures je moet volgen. Dat je weet wie je gaat alarmeren, wanneer je een ruimte in mag gaan, of je de brand mag blussen, hoe je een afdeling of gebouw ontruimt en wie daarbij welke taken heeft.

  Duur  1 dagdeel van circa 3 uur
  Locatie  In uw organisatie
  Vooropleiding  Geen
  Studiebelasting  Geen
  Certificering  Officieel BHV certificaat of NIBHV certificaat

Een greep uit de onderwerpen:

  • Verschillende typen brandblussers en het gebruik ervan
  • Hoe om te gaan met de brandslanghaspel
  • In welke situaties gebruik je deze brandblusmiddelen
  • Blusoefeningen (praktijkoefening); oefenen met verschillende blusmiddelen op brandende voorwerpen
  • Blussen van slachtoffers
  • Hoe doe je een alarmering
  • Welke voorzorgsmaatregelen kunt u zelf treffen
  • Ontruimen in de praktijk
Certificering: