Arbo Vitalus 088 - 259 259 8

Eerste hulp aan kinderen

Eerste Hulp aan Kinderen (IKK)

In situaties waar gewerkt wordt met kinderen zoals créches, basisscholen, buitenschoolse opvang en sportaccomodaties is het belangrijk het officiële certificaat Eerste Hulp bij werken met Kinderen te behalen. Per 1 januari 2018 moet altijd minimaal 1 volwassene aanwezig zijn die een geldig en geregistreerd certificaat heeft voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.

Certificaat Eerste hulp bij werken met kinderen (e-learning + praktijk)
Het certificaatEerste Hulp bij werken met kinderen‘ van het NIBHV is een geldig certificaat en staat vermeld op de lijst van geregistreerde certificaten van de ministeriële Regeling voor de uitvoering van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. (voldoet aan de eisen van de wet IKK).

Diploma voor bedrijfshulpverlener
Als u deze cursus aanvult met de “BHV deelmodule brand en ontruimen geeft dat recht op het officiële diploma voor bedrijfshulpverlener van het NIBHV. Beide certificaten dienen dan binnen drie maanden te zijn behaald.

Onze cursus Eerste Hulp bij werken met kinderen voldoet aan alle eisen:

 • De cursus voldoet aan de eisen van de wet IKK
 • U volgt de theorie via E-learning en ontvangt daarvoor de inloggegevens
 • We verzorgen het praktijkgedeelte in uw organisatie in 4 uur, vanaf 5 deelnemers
 • U ontvangt het officiële certificaat Eerste hulp bij werken met kinderen van het NIBHV
 • Dit certificaat is 1 jaar geldig
 • Voor het officiële diploma voor bedrijfshulpverlener volgt u eventueel aanvullend de module brand en ontruiming

Om het certificaat geldig te behouden is het noodzakelijk om jaarlijks de herhaling te volgen.

Lesonderwerpen eerste hulp aan kinderen 

1. Het kind en zijn omgeving.
2. Vijf belangrijke punten.
3. Preventie, kindermishandeling, stoornissen in het bewustzijn en ademhaling.
4. Ernstige bloedingen, uitwendige wonden, brandwonden.
5. Ontwrichting, botbreuken, kneuzing, verstuiking, botbreuken, oogletsel.
6. Vergiftiging, electriciteitsongevallen, koude- en warmteletsels.
7. Kleine ongevallen en plotseling optredende ziekteverschijnselen.
8. Verband- en hulpmiddelen.

Examen en certificaat
Aan het einde van de cursus wordt een toets afgenomen volgens de normen van het NIBHV.

Herhalingscursus
Om het certificaat geldig te houden is het noodzakelijk jaarlijks de herhaling te volgen.

Cursusinhoud:

 • Certificering voor medewerkers in de kinderopvang.

  De wet IKK (Wet Innovatie van Kwaliteit Kinderopvang) is in 2018 ingevoerd met kwaliteitseisen in de kinderopvang en peuterspeelzalen.

  Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er op elk kindercentrum een volwassene met een kinder-EHBO-certificaat aanwezig is tijdens openingsuren. De regels voor kwalificatie voor kinder-EHBO zijn vastgelegd in een ministeriële regeling.

  Deze cursusmodule Eerste Hulp aan Kinderen bevat alle theoretische leerstof voor het IKK-gecertificeerd diploma Eerste Hulp aan Kinderen, Acute Zorg module Kind en Omgeving of Kinder-EHBO. De inhoud is conform de richtlijnen van het Oranje Kruis en de NIKTA. En voldoet aan de richtlijnen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

  De praktijk training verzorgen we op uw locatie (in-company) voor een groep van minimaal 5 deelnemers. Vraag een offerte.

   

Cursusduur:

 • 4-6 uur