Arbo Vitalus 088 - 259 259 8

Eerste hulp aan kinderen

Eerste Hulp aan Kinderen (IKK)

Doelgroep

In situaties waar gewerkt wordt met kinderen zoals créches, basisscholen, buitenschoolse opvang en sportaccomodaties is het belangrijk het officiële certificaat Eerste Hulp bij werken met Kinderen te behalen. Per 1 januari 2018 moet altijd minimaal 1 volwassene aanwezig zijn die een geldig en geregistreerd certificaat heeft voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.

Certificering

Het certificaatEerste Hulp bij werken met kinderen‘ van het NIBHV is een geldig certificaat en staat vermeld op de lijst van geregistreerde certificaten van de ministeriële Regeling voor de uitvoering van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. (voldoet aan de eisen van de wet IKK).

Diploma voor bedrijfshulpverlener

Als u deze cursus aanvult met de “BHV deelmodule brand en ontruimen geeft dat recht op het officiële diploma voor bedrijfshulpverlener van het NIBHV. Beide certificaten dienen dan binnen drie maanden te zijn behaald.

Voldoet aan alle eisen

  • De cursus voldoet aan de eisen van de wet IKK
  • U volgt de theorie via E-learning en ontvangt daarvoor de inloggegevens
  • We verzorgen het praktijkgedeelte in uw organisatie in 4 uur, vanaf 5 deelnemers
  • U ontvangt het officiële certificaat Eerste hulp bij werken met kinderen van het NIBHV
  • Dit certificaat is 1 jaar geldig
  • Voor het officiële diploma voor bedrijfshulpverlener volgt u eventueel aanvullend de module brand en ontruiming

Om het certificaat geldig te behouden is het noodzakelijk om jaarlijks de herhaling te volgen.

Lesonderwerpen

1. Het kind en zijn omgeving.
2. Vijf belangrijke punten.
3. Preventie, kindermishandeling, stoornissen in het bewustzijn en ademhaling.
4. Ernstige bloedingen, uitwendige wonden, brandwonden.
5. Ontwrichting, botbreuken, kneuzing, verstuiking, botbreuken, oogletsel.
6. Vergiftiging, electriciteitsongevallen, koude- en warmteletsels.
7. Kleine ongevallen en plotseling optredende ziekteverschijnselen.
8. Verband- en hulpmiddelen.

Examen en certificaat

Aan het einde van de cursus wordt een toets afgenomen volgens de normen van het NIBHV.

Trainingen Arbo Vitalus

Voor onze trainingen en dienstverlening bieden we professionaliteit, gunstige prijsstelling en goede service. En conform de Arbowet- en regelgeving.

Herhalingscursus

Om het certificaat geldig te houden is het noodzakelijk jaarlijks de herhaling te volgen.