Arbo Vitalus 088 - 259 259 8

2018: Verplicht EHBO voor kinderopvang

Vanaf 1 januari 2018 zijn kinderdagverblijven en peuterspeelzalen verplicht hun werknemers op te leiden tot eerstehulpverleners. Op elk kinderdagverblijf en peuterspeelzaal moet altijd een werknemer aanwezig zijn met een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen. Sinds 2015 zijn gastouders al verplicht een geldig en erkend EHBO-certificaat te bezitten.

Niet alle certificaten en diploma’s voldoen aan de IKK verplichting (IKK: Wet op Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). Alleen de certificaten en diploma’s vermeld in het Register EHBO-certificaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voldoen aan deze eis. Het certificaat Eerste Hulp aan kinderen en het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis worden door het ministerie erkend als een geldig EHBO-certificaat voor de gehele kinderopvang.

Contact
Wilt u uw werknemers opleiden tot het certificaat of diploma van Het Oranje Kruis? Neem dan contact op met ons op. Wij helpen u graag verder, zodat uw kinderdagverblijf en peuterspeelzaal voldoet aan de wetgeving IKK vanuit het ministerie per 1 januari 2018.

Bron: Oranje Kruis