Arbo Vitalus 088 - 259 259 8

Ontruimingsoefening

Een ontruimingsoefening kan worden opgebouwd en uitgevoerd in verschillende fasen. Denk eraan dat een jaarlijkse ontruimingsoefening verplicht is. Een optie is deze oefening de eerste keren op kleine schaal met een klein groepje uit te voeren.

In dit geval ging het om een algehele ontruiming van het gemeentehuis; ontruimingsoefening fase 4: het personeel wordt niet ingelicht, het gaat om een volledige ontruiming met onvoorziene omstandigheden. In deze laatste fase van de oefencyclus worden de gebruikers van het gebouw niet ingelicht.

Een oefening in fase 4 heeft alleen maar zin als de bhv-organisatie én het personeel voldoende op de hoogte zijn van de taken die ze moeten uitvoeren. Mocht dat nog niet het geval zijn, dan bieden de oefeningen uit de eerdere fasen voldoende uitdaging voor de organisatie.

Nabespreking
Na de algehele ontruiming volgde de nabespreking met het team BHV-ers en de ploegleider.