Arbo Vitalus 088 - 259 259 8

BHV herhalingscursus - Golfclub

Ook dit jaar wederom de BHV herhalingscursus verzorgd aan de medewerkers van de Goflclub in het clubhuis.

Vanwege de grote afstanden op de golfbanen is er halverwege en in het clubhuis een defibrillator (AED) geplaatst. De AED is daarmee binnen enkele minuten inzetbaar door de medewerkers. Ook zijn ze weer getraind wat te doen bij bijvoorbeeld een onwelsituatie, ongevalsituaties, en brand. We hebben het lesprogramma weer afgestemd op hun werksituatie.

Tijdens het EHBO gedeelte is een Lotus ingezet (acteur) om situaties zo realistisch mogelijk te oefenen. Door praktisch gericht te oefenen leer je het meeste. Tijdens het middaggedeelte hebben we veel aandacht besteed aan de brandveiligheid in het gebouw, de procedures bij ontruiming, oefeningen op mogelijke calamiteiten en de blustraining gegeven, met de typen blusmiddelen die in het gebouw aanwezig zijn.