Arbo Vitalus 088 - 259 259 8

Ontruimingsoefening

Door een ontruimingsoefening te houden blijven uw bedrijfshulpverleners getraind om snel en adequaat te handelen in een noodsituatie. Denk aan een ongeval, brand, explosiegevaar, ontsnapping van gevaarlijke stoffen, het uitvallen van installaties etcetera. Een coördinerende en aansturende rol is daarbij weggelegd voor de ploegleider of Hoofd BHV in de organisatie.

Opbouw van de ontruimingsoefening
Ter voorbereiding:

  • Voorbespreking met de verantwoordelijken.
  • Verkenning van het gebouw.
  • Bespreken van de noodprocedures.

De dag van de oefening:

  • Voorbereiding van het scenario
  • De oefening.
  • Evaluatie met alle betrokkenen.

De opbouw en inhoud van de oefening worden volledig afgestemd op uw organisatie. Bij de oefening kunnen ook Lotus slachtoffers ingezet worden.