Arbo Vitalus 088 - 259 259 8

Elk bedrijf moet tenminste 1 preventiemedewerker hebben

Ruim de helft van de Nederlandse bedrijven heeft geen preventiemedewerker aangesteld. Meer dan twee derde van de werknemers weet dan ook niet of maar heel beperkt wat zo’n medewerker hoort te doen.

De preventiemedewerker ontbreekt bij bedrijven met vijftig tot honderd werknemers in 17% van de gevallen. Bij honderd werknemers of meer is dat 9%. Uit onderzoek blijkt ook dat ruim een derde van de werknemers helemaal niet bekend is met de taken van de preventiemedewerker en 31% slechts ‘een beetje’. Werknemers zijn vaak beperkt geïnformeerd over de rechten en plichten van de preventiemedewerker.

De taken van de preventiemedewerker

Preventiemedewerkers helpen een organisatie om ongelukken, beroepsziekten en andere schade te voorkomen. De medewerker helpt de werkgever bij het realiseren van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, onder meer door het opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en –evaluatie en het adviseren over Arbobeleid aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Bronnen:

Arbo in bedrijf 2014, Inspectie SZW
Werkgevers Enquête Arbeid 2014, TNO