Arbo Vitalus 088 - 259 259 8

Diensten Arbo & Veiligheid

Diensten Arbo & Veiligheid

Arbo Vitalus biedt dienstverlening voor het optimaliseren van de arbeidsveiligheid op de werkvloer. Alle werkzaamheden voeren we uit conform de Arbowet- en regelgeving en relevante NEN normen. Met onze jarenlange ervaring maken we een vertaalslag naar uw werkomgeving en leveren maatwerk met een gunstige prijsstelling.

We voeren we voor u uit:

  •  Het bedrijfsnood- en ontruimingsplan
  •  Ontruimingsplattegronden voor uw gebouw, verdieping
  •  De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), plan van aanpak en eventuele toetsing
  • Aanvullende verdiepende onderzoeken zoals geluidsonderzoek, meting lasdampen etc.
  • Fysieke belasting op de werkplek

Onderstaand een korte samenvatting:

BHV-workflow

1. Bedrijfsnoodplan
Het bedrijfsnoodplan is een onmisbaar veiligheidsdocument. Het beschrijft de taken en procedures bij een calamiteit.

2. Ontruimingsplan
Het ontruimingsplan is onderdeel van het bedrijfsnoodplan. Conform de nieuwste norm NEN 8112-2017. Het beschrijft de taken en procedures bij een ontruiming.

3. Ontruimingsplattegronden
Ontruimingsplattegronden geven de vluchtroutes aan hoe men bij een noodsituatie het gebouw kan ontvluchten. Voor de brandveiligheid dienen deze plattegronden in het gebouw aanwezig te zijn.

4. Risico Inventarisatie en evaluatie (RI&E)
De bedrijfsrisico’s en werkomstandigheden brengen we voor u in kaart, met een plan van aanpak.

5. Aanvullend onderzoek/risico analyses
De blootstelling aan hinderlijke en schadelijke omgevingsfactoren brengen gezondheidsrisico’s met zich mee voor werknemers. Onze arbeidshygienist inventariseert deze tijdens de risico inventarisatie (RI&E) of als vervolgonderzoek.

6. Fysieke belasting op de werkplek
Langdurige overbelasting op het werk kan zich uiten in (chronische) klachten aan het bewegingsapparaat, met mogelijk arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Een werkplekonderzoek is dan een uitkomst.

Meer weten? Vraag vrijblijvend een offerte aan: