Arbo Vitalus 088 - 259 259 8

Diensten voor de arbeidsveiligheid

Diensten arbeidsveiligheid

Aandacht voor de veiligheid op de werkvloer blijft belangrijk. Arbo Vitalus biedt dienstverlening voor het optimaliseren van de arbeidsveiligheid op de werkvloer. Conform de Arbowetgeving en veiligheidsnormen voeren we voor u uit:

 •  De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), plan van aanpak en eventuele toetsing
 •  Het bedrijfsnood- en ontruimingsplan
 •  Ontruimingsplattegronden voor uw gebouw, verdieping
 •  Werkplekonderzoek
 •  Aanvullende verdiepende onderzoeken zoals geluidsonderzoek, meting lasdampen etc.

Veiligheidsdocumenten
Onze veiligheidsdocumenten voldoen ruimschoots aan de wet- en regelgeving en zijn van hoge kwaliteit tegen een gunstige prijsstelling. Nieuwe trends & ontwikkelingen voeren we door. Met onze jarenlange ervaring maken we een vertaalslag naar uw werkomgeving en leveren maatwerk.

Onderstaand een korte samenvatting.

BHV-workflow

 1. Risico Inventarisatie en evaluatie (RI&E)
  De bedrijfsrisico’s en werkomstandigheden brengen we voor u in kaart, met een plan van aanpak.
 2. Bedrijfsnoodplan
  Het bedrijfsnoodplan is een onmisbaar veiligheidsdocument. Het beschrijft de taken en procedures bij een calamiteit.
 3. Ontruimingsplan
  Het ontruimingsplan is onderdeel van het bedrijfsnoodplan. Conform de nieuwste norm NEN 8112-2017. Het beschrijft de taken en procedures bij een ontruiming.
 4. Ontruimingsplattegronden
  Ontruimingsplattegronden geven de vluchtroutes aan hoe men bij een noodsituatie het gebouw kan ontvluchten. Voor de brandveiligheid dienen deze plattegronden in het gebouw aanwezig te zijn.
 5. Werkplekonderzoek
  Langdurige overbelasting op het werk kan zich uiten in (chronische) klachten aan het bewegingsapparaat, met mogelijk arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Een werkplekonderzoek is dan een uitkomst.
 6. Vervolgonderzoek chemische stoffen
  De blootstelling aan (chemische) stoffen brengt gezondheidsrisico’s met zich mee voor werknemers. Onze arbeidshygienist inventariseert deze tijdens de risico inventarisatie (RI&E) of als vervolgonderzoek.

Meer weten? Vraag vrijblijvend een offerte aan: