Arbo Vitalus 088 - 259 259 8

BHV cursus basis

BHV basis 2-daags (NIBHV)

De 2-daagse BHV basiscursus bestaat uit 2 cursusdagen waarbij theorie en praktijk met elkaar worden gecombineerd. Aan het einde van beide cursusdagen volgt een officieel theorie examen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Na succesvolle afronding ontvangen alle cursisten het NIBHV pasje+ diploma.

Vanaf 5 deelnemers verzorgen we de 2-daagse BHV basiscursus in uw organisatie.

Word bedrijfshulpverlener (BHV-er) en leer hoe te handelen bij een calamiteit. Denk aan iemand die gevallen is, er is brand of het gebouw moet ontruimd worden. De BHV basiscursus wordt gegeven door onze NIBHV gecertificeerde docenten met veel praktijkervaring. Uw collega’s volgen deze BHV basiscursus in uw bedrijf.

INHOUD CURSUS

  Duur  2 cursusdagen met een NIBHV examen op beide cursusdagen
  Cursustijden  08:30 – 16:00 uur
  Vooropleiding  Geen
  Certificering  Officieel BHV certificaat (NIBHV) +  pasje met een geldigheid van 1 jaar
  Theorie  Cursusboek van het NIBHV

Waarom bedrijfshulpverlener (BHV-er)?
We leiden uw collega’s op zodat zij deskundige bijstand kunnen verlenen bij een calamiteit. Denk aan brand, ongevallen en situaties waarbij het gebouw ontruimd moet worden.

Veelgestelde vragen BHV cursus

Hoeveel BHV-ers heb ik nodig?
Aan de hand van de restrisico’s en de aard en grootte van het bedrijf dienen één of meer werknemers te worden aangesteld als BHV’er (artikel 15 lid 1 Arbeidsomstandighedenwet). Te allen tijde dient minimaal één medewerker beschikbaar te zijn voor Bedrijfshulpverlening. Bij het organiseren van de BHV dient de werkgever rekening te houden met ziekte, vakantie en ploegendiensten om de continuïteit van de BHV te waarborgen.

Wat zijn de taken van de BHV-ers?
De taken van de BHV’er(s):
• het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
• het beperken en bestrijden van brand en beperken van de gevolgen van ongevallen;

• het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen.

Moet een klein bedrijf ook over BHV beschikken?
Ja, elke werkgever is verplicht om BHV te organiseren. In kleine bedrijven kan de werkgever zelf de BHV-taken uitvoeren. In deze situatie dient hij/zij wel een BHV-er aan te wijzen om bij afwezigheid te vervangen. Om aan de eis te voldoen dat er altijd een BHV-er aanwezig dient te zijn.

Certificerende instanties: