Arbo Vitalus 088 - 259 259 8

Eerste Hulp aan kinderen

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal werken en het officiele certificaat Eerste Hulp aan Kinderen willen behalen. Of de herhalingscursus willen volgen. Wilt u uw mensen volledig als BHV-er inzetbaar maken? Dan kunnen zij aanvullend de module Brand en Ontruimen volgen.

Arbo Vitalus verzorgt deze cursus bij u in-company (vanaf 5 deelnemers) en op de trainingslocatie naar keuze. 

    Certificaat  Eerste hulp certificaat Oranje Kruis
    Cursusduur  4 uur (met EHBO diploma) 8 uur zonder geldig EHBO diploma
    Tijd  Ochtend /middag/ avond
    Geldigheid  1 jaar
    Lesmateriaal  Cursusboek of E-learning
    In-company  Offerte
    Trainingscentrum  € 125,- excl. BTW per cursist

 

Wetgeving
Vanaf 1 januari 2018 dient op elk kinderdagverblijf en peuterspeelzaal altijd een werknemer aanwezig te zijn met een geldig certificaat Eerste hulp aan kinderen. Het certificaat moet voldoen aan de IKK verplichting (IKK: Wet op Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). Sinds 2015 zijn gastouders al verplicht een geldig en erkend EHBO-certificaat te bezitten.

Onze cursus Eerste Hulp aan kinderen voldoet aan alle eisen:

  • De cursus voldoet aan de eisen van de wet IKK
  • U ontvangt het cursusboek van het Oranje Kruis
  • U ontvangt het officiele certificaat van het Oranje Kruis
  • Certificaat is 2 jaar geldig
  • Praktijk: 4 uur
  • U kunt eventueel aanvullend de module brand en ontruiming voor BHV-er volgen

               

Onderwerpen cursus eerste hulp aan kinderen 

1. Het kind en zijn omgeving.
2. 5 belangrijke punten.
3. Preventie, kindermishandeling, stoornissen in het bewustzijn en ademhaling.
4. Ernstige bloedingen, uitwendige wonden, brandwonden.
5. Ontwrichting, botbreuken, kneuzing, verstuiking, botbreuken, oogletsel.
6. Vergiftiging, electriciteitsongevallen, koude- en warmteletsels.
7. Kleine ongevallen en plotseling optredende ziekteverschijnselen.
8. Verband- en hulpmiddelen.

Examen en certificaat
Aan het einde van de cursus wordt er een toets afgenomen volgens de normen van het Oranje Kruis. De EHBO-er kan na afloop dit laten bijschrijven op zijn of haar diploma.

Herhalingscursus
Cursisten met een geldig EHBO diploma dienen jaarlijks een herhalingscursus van 4 uur te volgen. Dit geldt ook voor mensen die geen EHBO-diploma hebben.

Meer weten? Vraag vrijblijvend een offerte aan: