Arbo Vitalus 088 - 259 259 8

Module Brand

en ontruimen

BHV deelmodule Brand en ontruimen

Cursus online 
Stel u wilt bij Arbo Vitalus de module brand en ontruimen in groepsverband volgen. Dan is de theorie van deze module ook online beschikbaar. Deze theorie kunt u voorafgaand aan de praktijk rustig online doornemen.

Voor de doelgroep die werkzaam is op een buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, basisschool of een zwembad hebben we ook deze module gericht op kinderen.

Werkwijze
U ontvangt van ons een inlogcode op ons digitaal platform en doorloopt de theorie heel gemakkelijk. Beschikbaar in de talen Nederlands, Engels en Frans.

  • Theorie (lesstof)
  • Kennistoets (vragen over de lesstof)