Arbo Vitalus 088 - 259 259 8

BHV in de zorg

BHV voor de Zorg & Welzijn in company

BHV voor de zorg & welzijn is speciaal ontwikkeld voor verzorgenden, verpleegkundigen en collega’s facilitair, werkzaam in de zorg. De zorg vraagt om specifieke maatregelen bij calamiteiten. Met niet-zelfredzame mensen overdag, in de avond- en nachtdienst. Bij onze verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, verslavingszorg, jeugdzorg, gehandicaptenzorg en beschermd wonen.

Geaccrediteerd

Onze BHV basiscursus, BHV herhalingscursus en reanimatietraining zijn geaccrediteerd bij de beroepsvereniging Verzorgenden en Verpleegkundigen (V&VN).

Onze BHV cursus is maatwerk

– We verzorgen de BHV basis- en herhalingscursus op uw locatie
– De BHV cursussen worden met u afgestemd om optimaal aan te sluiten op uw werksituatie
– Theorie via E-learning (scheelt 1 cursusdag)
– Ontvangst accreditatiepunten van het V&VN

Onze BHV cursussen in de Zorg worden gegeven door gekwalificeerde verpleegkundigen, brandweerinstructeurs en BHV-instructeurs.

Ontruimingsoefening

De BHV herhalingscursus kunnen we combineren met een ontruimingsoefening van een afdeling of verdieping.

Inhoud

  • Eerste hulp met ziektebeelden specifiek in de zorg
  • Slagvaardigheid: calamiteitenscenario’s oefenen
  • Blended e-learning: e-learningsmodules op deelgebieden met accreditatiepunten VN & N
  • Ontruimingsoefeningen; kleinschalig en opgeschaald door onze brandweerdocenten
  • BHV praktijkdagen
  • Instructies voor overig personeel

De modules Eerste hulp en Brandbestrijding kunnen als module apart gegeven worden. Eventueel in combinatie met E-learning cursusmodules.