Arbo Vitalus 088 - 259 259 8

BHV in de zorg

BHV voor de Zorg

VOOR WIE?
BHV in de zorg is speciaal ontwikkeld voor verzorgenden, verpleegkundigen en collega’s facilitair, werkzaam in de zorg. De zorg vraagt om specifieke maatregelen bij calamiteiten. Met niet-zelfredzame mensen overdag, in de avond- en nachtdienst. Bij onze verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, verslavingszorg, jeugdzorg, gehandicaptenzorg en beschermd wonen.

ONZE BHV CURSUS IS MAATWERK
– We verzorgen de BHV basis- en herhalingscursus op uw locatie
– De BHV cursussen worden met u afgestemd om optimaal aan te sluiten op uw werksituatie
– We bieden BHV E-learning voor de theorie (scheelt 1 cursusdag)
– Uw collega’s ontvangen na het volgen van de BHV cursus hun accreditatiepunten van het VN & N

Onze BHV cursussen in de Zorg worden gegeven door gekwalificeerde verpleegkundigen, brandweerinstructeurs en BHV-instructeurs.

ONTRUIMINGSOEFENING
De BHV herhalingscursus kunnen we combineren met een ontruimingsoefening. In het ochtend gedeelte wordt de BHV kennis opgefrist en aansluitend wordt de ontruimingsoefening op een afdeling of verdieping georganiseerd.

DE BHV CURSUS 

  • Eerste hulp met ziektebeelden specifiek in de zorg
  • Slagvaardigheid: calamiteitenscenario’s oefenen
  • Blended e-learning: e-learningsmodules op deelgebieden met accreditatiepunten VN & N
  • Ontruimingsoefeningen; kleinschalig en opgeschaald door onze brandweerdocenten
  • BHV praktijkdagen
  • Instructies voor overig personeel

De modules Eerste hulp en Brandbestrijding kunnen als module apart gegeven worden. Eventueel in combinatie E-learningsmodules.

Meer weten? Vraag vrijblijvend een offerte aan:

Certificerende instanties: