Arbo Vitalus 088 - 259 259 8

BHV-basis aanbieding in-company

BHV basis in-company AANBIEDING!

Volg met uw team de BHV basiscursus in uw bedrijf. We bieden scherpe aanbiedingen! Vraag een offerte.

De theorie bieden we aan via E-learning op ons leerportaal en BHV praktijkdag verzorgen we in uw bedrijf door gecertificeerde instructeurs. Omdat het op uw locatie stemmen we het lesprogramma, voorafgaand aan de cursus, met u af. We sluiten aan op uw werkomgeving.

Hoe werkt het?
Uw medewerkers ontvangen de inlogcodes via de mail om deel te nemen aan de theorie via E-learning. Daarna volgen zij klassikaal in uw bedrijf de praktijkdag. Deze BHV basiscursus wordt verzorgd conform de richtlijnen van het NIBHV.

INHOUD CURSUS

 Theorie  Volgt u via E-learning op ons leerportaal
 Praktijk  BHV praktijkdag van 8:30-16:00 uur
 Vooropleiding  Geen
 Certificering  Officieel BHV certificaat (NIBHV) +  pasje met een geldigheid van 1 jaar

 

LESPROGRAMMA

We maken voor het lesprogramma een vertaalslag naar uw werkomgeving. Onderwerpen zoals:

Eerste hulp

 • Alarmeren van BHV en algemene hulpverleningsregels
 • Benaderen van het slachtoffer
 • Reanimatie en gebruik van de AED
 • Stabiele zijligging
 • Uitwendige wonden: brandwonden, oogletsels, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken, ontwrichtingen en wervel letsels
 • Verslikking
 • Behandeling van ziektebeelden en letsels bedrijfsspecifiek

Brandbestrijding en Ontruiming

 • Brand en gevaren bij brand
 • Melden van incidenten, procedures
 • De taak van de BHV’er bij een brand en een ontruiming
 • Gebruik van verschillende blusmiddelen
 • Blustraining
 • Ontruimingsprocedures


Waarom bedrijfshulpverlener worden?

Als er iets in uw bedrijf gebeurt, dan zorgen de bedrijfshulpverleners (BHV-ers) voor uw veiligheid, van collega’s en bezoekers. Breekt er brand uit? Is een ontruiming nodig? Tijdens de BHV training leren wij uw BHV’ers daar efficiënt en veilig mee om te gaan. Zo zijn zij in staat maatregelen te nemen om letsel en risico zo veel mogelijk te voorkomen en beperken. In onze cursus houden we rekening met uw bedrijfssituatie en risico’s en bieden maatwerk.